Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2008

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z 2008 roku:

 • ZARZĄDZENIE NR 1/2008 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 04 stycznia 2008 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 77/2007 w sprawie stawek wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych oraz stawek wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dydaktycznych przez osoby niezatrudnione w Uczelni
 • ZARZĄDZENIE NR 2/2008 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 9 stycznia 2008 r. w sprawie dni wolnych od pracy w 2008 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 3/2008 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie warunków studiowania osób niepełnosprawnych w Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora Nr 3/2008 (doc) (pdf)
 • ZARZĄDZENIE NR 4/2008 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu dla pracowników administracji z tytułu podróży służbowej
 • ZARZĄDZENIE NR 5/2008 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie powołania Komisji bezpieczeństwa i higieny pracy
 • ZARZĄDZENIE NR 6/2008 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu dla pracowników Uczelni z tytułu podróży służbowej
 • ZARZĄDZENIE NR 7/2008 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Księgowych
 • ZARZĄDZENIE NR 8/2008 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie określenia niektórych symboli dla Wydziału Nauk Ekonomicznych
 • ZARZĄDZENIE NR 10/2008 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zasad obiegu dokumentacji dotyczącej wypłat świadczeń stypendialnych
 • ZARZĄDZENIE NR 11/2008 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 04 lutego 2008 r. w sprawie zmiany stawki narzutu ZUS na wynagrodzenia
 • ZARZĄDZENIE NR 12/2008 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 20 lutego 2008 r.
  w sprawie ustalenia zasad korzystania z pralnic w domach studenckich Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 13/2008 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2008 r.
  zmieniające Zarządzenie Rektora nr 32/2005 w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń
 • ZARZĄDZENIE NR 14/2008 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 07 marca 2008 r. w sprawie wysokości wskaźnika prowizyjnego dla Wydawnictwa w 2008 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 16/2008 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 • ZARZĄDZENIE NR 17/2008 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego w dniu 21 marca 2008 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 18/2008 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o finansach publicznych
 • ZARZĄDZENIE NR 19/2008 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia czynności administracyjnych związanych ze zmianą nazwy Uczelni
 • ZARZĄDZENIE NR 20/2008 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 21/2008 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 07 maja 2008 r. w sprawie stosowania elektronicznej metody kalkulacji kosztów kształcenia
 • ZARZĄDZENIE NR 22/2008 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Uczelni
 • ZARZĄDZENIE NR 23/2008 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 07 maja 2008 r. w sprawie stawek wynagrodzenia nauczycieli akademickich
 • ZARZĄDZENIE NR 24/2008 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie dnia 23 maja 2008 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 25/2008 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych z dnia 28 maja 2007 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 26/2008 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2008 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 37/2006 z dnia 17 października 2006 r. w sprawie zatrudniania nauczycieli akademickich
 • ZARZĄDZENIE NR 27/2008 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 2 czerwca 2008 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w roku akademickim 2008/2009
 • ZARZĄDZENIE NR 28/2008 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 2 czerwca 2008 r. w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na UE w roku akademickim
 • ZARZĄDZENIE NR 29/2008 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 3 czerwca 2008 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 62/2005 z dnia 30 września 2005 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu do ośrodków zamiejscowych z tytułu podróży służbowej
 • ZARZĄDZENIE NR 30/2008 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany w składzie Komitetu Sterującego 2008/2009
 • ZARZĄDZENIE NR 31/2008 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie przekazania do Archiwum Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wszystkich zamkniętych teczek spraw
 • ZARZĄDZENIE NR 32/2008 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej Uczelni
 • ZARZĄDZENIE NR 33/2008 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie wzorów umów dotyczących współpracy z jednostkami pozauczelnianymi.
  Załączniki - wzory umów, dotyczące współpracy z jednostkami pozauczelnianymi dotyczące realizacji badań i wdrożeń oraz wspólnych projektów wynalazczych
 • ZARZĄDZENIE NR 34/2008 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 7 lipca 2008 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2008/2009
 • ZARZĄDZENIE NR 35/2008 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie zwolnienia z opłat pracowników Uczelni będących słuchaczami studiów niestacjonarnych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 36/2008 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie zmian w Formacji Obrony Cywilnej
 • ZARZĄDZENIE NR 37/2008 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 lipca 2008 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 34/2008 w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2008/2009 Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 39/2008 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 40/2008 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 22 lipca 2008 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 41/2008 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia w życie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 42/2008 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej Uczelni
 • ZARZĄDZENIE NR 43/2008 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 sierpnia 2008 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 34/2008 w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2008/2009
 • ZARZĄDZENIE NR 44/2008 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 września 2008 r. w sprawie zmiany w składzie Komitetu Sterującego
 • ZARZĄDZENIE NR 45/2008 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 września 2008 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów poniesionych przez studenta w związku z praktyką zawodową
 • ZARZĄDZENIE NR 46/2008 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 września 2008 r. w sprawie stawek wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych oraz stawek wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dydaktycznych przez osoby niezatrudnione w Uczelni
 • ZARZĄDZENIE NR 47/2008 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 września 2008 r. w sprawie zmiany w składzie Komitetu Sterującego
 • ZARZĄDZENIE NR 48/2008 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 01 września 2008 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Inwestycji i Zakupów Inwestycyjnych
 • ZARZĄDZENIE NR 49/2008 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 01 września 2008 r. w sprawie utworzenia  stanowiska Zastępcy Kierownika Studium Języków Obcych
 • ZARZĄDZENIE NR 50/2008 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 października 2008 r. w sprawie przygotowania Uczelni na wypadek zagrożenia działaniami o charakterze terrorystycznym
 • ZARZĄDZENIE NR 51/2008 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 października 2008 r. w sprawie powołania Komisji ds. Stypendiów Sportowych
 • ZARZĄDZENIE NR 52/2008 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Remontów
 • ZARZĄDZENIE NR 54/2008 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Brakowania Dokumentacji Niearchiwalnej
 • ZARZĄDZENIE NR 55/2008 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
 • ZARZĄDZENIE NR 56/2008 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 31 października 2008 r. w sprawie powołania centrum e-learningu
 • ZARZĄDZENIE NR 57/2008 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu sprzedaży Domu Asystenta „Klasztor”
 • ZARZĄDZENIE NR 58/2008 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 listopada 2008 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 48/2008 w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Inwestycji i Zakupów Inwestycyjnych
 • ZARZĄDZENIE NR 59/2008 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 września 2008 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Badań Naukowych
 • ZARZĄDZENIE NR 60/2008 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie powołania Komisji bezpieczeństwa i higieny pracy
 • ZARZĄDZENIE NR 61/2008 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie powołania Komisji Odwoławczej ds. stypendiów socjalnych, sportowych i za wyniki w nauce
 • ZARZĄDZENIE NR 62/2008 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia symbolu dla Katedry Bankowości
 • ZARZĄDZENIE NR 63/2008 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 03 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2009 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 65/2008 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich
 • ZARZĄDZENIE NR 66/2008 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 listopada 2008 r. w sprawie powołania Komisji ds. Opracowania i Ciągłej Aktualizacji Strategii Rozwoju Uczelni
 • ZARZĄDZENIE NR 68/2008 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie dni wolnych od pracy w 2009 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 69/2008 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu zakupu oprogramowania do zintegrowanego zarządzania jednostkami organizacyjnymi Uczelni
 • ZARZĄDZENIE NR 70/2008 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie składania wniosków dotyczących wyrównania naliczenia zasiłków chorobowych
 • ZARZĄDZENIE NR 71/2008 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 72/2008 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 73/2008 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie utworzenia centrum Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu