Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Senatu 2018

 • Uchwała Senatu UEW nr 1/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r.   w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 2/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r.   w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 3/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r.   w sprawie  zatwierdzenia wzoru dyplomu doktora wydawanego przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 4/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r.   w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu doktora habilitowanego wydawanego przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 5/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r.   w sprawie  wprowadzenia zmiany do uchwały Senatu nr R.0000.15.2017 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie planowania i rozliczania zajęć  dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018.
 • Uchwała Senatu UEW nr 6/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r.   w sprawie promowania wybitnej naukowej działalności publikacyjnej.
 • Uchwała Senatu UEW nr 7/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 8/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 9/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie kredytu inwestycyjnego w związku z realizacją inwestycji budowlanej pod nazwą „Modernizacja energetyczna budynków C, D, G”.
 • Uchwała Senatu UEW nr 10/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Regulaminu Studiów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 11/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia programów istniejących i nowo tworzonych kierunków studiów.
 • Uchwała Senatu UEW nr 12/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zadań zleconych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Uchwała Senatu UEW nr 13/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia mian w składzie Senackiej Komisji Statutowej.
 • Uchwała Senatu UEW nr 14/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji Statutowej.
 • Uchwała Senatu UEW nr 15/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów.
 • Uchwała Senatu UEW nr 16/2018 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad.
 • Uchwała Senatu UEW nr 17/2018 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 21/2018 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie poparcia wniosku o przyznanie indywidualnej nagrody MNiSW za 2017 r.
 • Uchwała Senatu UEW nr 22/2018 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie poparcia wniosku o przyznanie zespołowej nagrody MNiSW za 2017 r.
 • Uchwała Senatu UEW nr 23/2018 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Senatu nr R.0000.88.2016.
 • Uchwała Senatu UEW nr 24/2018 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie akceptacji opinii o dorobku prof. dr hab. M.Romanowskiej w związku z procedurą nadania tytułu doktora honoris causa.
 • Uchwała Senatu UEW nr 25/2018 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji Statutowej.
 • Uchwała Senatu UEW nr 26/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 27/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 28/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zadań zleconych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Uchwała Senatu UEW nr 29/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zadań zleconych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Uchwała Senatu UEW nr 30/2018  z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Ekonomia studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2018/2019 – Wydział EZiT.
 • Uchwała Senatu UEW nr 31/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie  studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2018/2019 – Wydział EZiT.
 • Uchwała Senatu UEW nr 32/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Turystyka studia pierwszego  stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2018/2019 – Wydział EZiT.
 • Uchwała Senatu UEW nr 33/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla studiów trzeciego stopnia prowadzonych na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki dla doktorantów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2018/2019.
 • Uchwała Senatu UEW nr 34/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Finanse i rachunkowość na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2018/2019 – Wydział ZIiF.
 • Uchwała Senatu UEW nr 35/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2018/2019 – Wydział ZIiF.
 • Uchwała Senatu UEW nr 36/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Konsulting prawny i gospodarczy na studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2018/2019 – Wydział ZIiF.
 • Uchwała Senatu UEW nr 37/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla studiów trzeciego stopnia prowadzonych na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów dla doktorantów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2918/2019.
 • Uchwała Senatu UEW nr 38/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla stacjonarnych interdyscyplinarnych studiów trzeciego stopnia na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów dla doktorantów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2018/2019.
 • Uchwała Senatu UEW nr 39/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Uchwała Senatu UEW nr 40/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019.
 • Uchwała Senatu UEW nr 41/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia limitów przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia na rok akademickie 2018/2019.
 • Uchwała Senatu UEW nr 42/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zasad planowania i rozliczania zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019.
 • Uchwała Senatu UEW nr 43/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania prof. dr hab. Ewie Bogackiej-Kisiel tytułu Honorowego Profesora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 44/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji budowlanej pod nazwą „Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku A/A1.
 • Uchwała Senatu UEW nr 45/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie kredytu inwestycyjnego w związku z realizacją inwestycji budowlanej pod nazwą „Modernizacja energetyczna budynków C,D,G oraz przebudowa w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących wymogów branży budowlanej, bezpieczeństwa, systemów elektrycznych i niskoprądowych”.
 • Uchwała Senatu UEW nr 46/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 47/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 48/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2017.
 • Uchwała Senatu UEW nr 49/2018  z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2019/2020.
 • Uchwała Senatu UEW nr 50/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne.
 • Uchwała Senatu UEW nr 51/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie nadania prof. dr hab. Zdzisławowi Piszowi tytułu Honorowego Profesora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 52/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zgody na złożenie wniosku i zabezpieczenie wkładu własnego w związku z realizacją inwestycji utworzenia laboratorium – BioInLab Laboratorium bioekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 53/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 54/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 55/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na 2018 r.
 • Uchwała Senatu UEW nr 56/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku Ekonomia studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2018/2019.
 • Uchwała Senatu UEW nr 57/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku Zarządzanie studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2018/2019.
 • Uchwała Senatu UEW nr 58/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku Finanse i rachunkowość studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2018/2019.
 • Uchwała Senatu UEW nr 59/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2018/2019.
 • Uchwała Senatu UEW nr 60/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla  studiów trzeciego stopnia prowadzonych na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu dla doktorantów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2018/2019.
 • Uchwała Senatu UEW nr 61/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie aktualizacji odniesień kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji  do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla studentów rozpoczynających studia począwszy od roku akademickiego 2018/2019.
 • Uchwała Senatu UEW nr 62/2018  z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku Konsulting prawny i gospodarczy prowadzonych wspólnie przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Uniwersytet Wrocławski.
 • Uchwała Senatu UEW nr 63/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wynagradzania z tytuły przeniesienia na Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu autorskich praw majątkowych do utworów stworzonych w ramach stosunku pracy.
 • Uchwała Senatu UEW nr 64/2018 z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zgody na złożenie wniosku i zabezpieczenie wkładu własnego w związku z realizacją II etapu rozwoju Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości (UIP) tj. inwestycji utworzenia pomieszczeń biurowych dla start-upów i nowych przedsiębiorców wraz z aparaturą służącą do badań w procesie komercjalizacji nowych produktów i usług pod nazwą „inQube Lab Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”.
 • Uchwała Senatu UEW nr 65/2018 z dnia 25 października 2018 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 66/2018 z dnia 25 października 2018 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 67/2018 z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wstąpienia Uczelni w uprawnienia rad wydziałów w zakresie nadawania stopnia doktora, doktora habilitowanego i tytułu profesora.
 • Uchwała Senatu UEW nr 68/2018 z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie studiów podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 69/2018 z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia programów studiów podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 70/2018 z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie przez Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu dodatkowych zajęć zarobkowych.
 • Uchwała Senatu UEW nr 71/2018 z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zgody na obciążenie mienia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przez wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej.
 • Uchwała Senatu UEW nr 72/2018 z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów na kadencję 2016-2020.
 • Uchwała Senatu UEW nr 73/2018 z dnia 25 października 2018 r. w sprawie osobowej.
 • Uchwała Senatu UEW nr 74/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad.
 • Uchwała Senatu UEW nr 75/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 76/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia korekty nr 1 Planu rzeczowo-finansowego na 2018 r.
 • Uchwała Senatu UEW nr 77/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i wyposażenie Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości jako wsparcie kreowania i rozwoju przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku”.
 • Uchwała Senatu UEW nr 78/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Prowizorium budżetowego na 2019 r.
 • Uchwała Senatu UEW nr 79/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru firmy do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Uczelni za lata 2018 i 2019.
 • Uchwała Senatu UEW nr 80/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rektora z działalności Uczelni za rok akademicki 2017/2018.
 • Uchwała Senatu UEW nr 81/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu za okres 1.01.2017 – 31.08.2018.
 • Uchwała Senatu UEW nr 82/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 83/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2019/2020.
 • Uchwała Senatu UEW nr 84/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uprawnień przyznawanych laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych przy ubieganiu się o przyjęcie na studia I stopnia w latach akademickich 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023.
 • Uchwała Senatu UEW nr 85/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu potwierdzania w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu efektów uczenia się zdobywanych w systemach pozaformalnych i nieformalnych.
 • Uchwała Senatu UEW nr 86/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 88/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Senatu nr R.0000.23.2018 z dnia
  22 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Senatu nr R.0000.88.2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zadań Senackiej Komisji Statutowej na kadencję 2016 -2020.


  DOCZałącznik (1) do Uchwały Senatu UEW nr 63.doc (128,50KB)
  DOCZałącznik (2) do Uchwały Senatu UEW nr 63.doc (130,50KB)
  DOCXZałącznik do Uchwały Senatu UEW nr 82.docx (80,39KB)