Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Senatu 2013

 • UCHWAŁA NR 1/2013 z  dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • UCHWAŁA NR 2/2013 z  dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie  wyrażenia zgody na przyjęcie Korekty nr 2 Planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2012.
 • UCHWAŁA NR 3/2013 z  dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie  wyrażenia zgody na przyjęcie Prowizorium budżetowego na 2013 rok.
 • UCHWAŁA NR 4/2013 z  dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie  wyrażenia zgody na przyjęcie Planu wydawniczego na 2013 rok.
 • UCHWAŁA NR 5/2013 z  dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie  ramowych zasad tworzenia nowych i modyfikacji istniejących kierunków studiów.
 • UCHWAŁA NR 6/2013 z  dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie  wyrażenia zgody na uhonorowanie pamięci Państwa profesorów Zofii i Tadeusza Talików.
 • UCHWAŁA NR 7/2013 z  dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie  przyznania Odznaczenia „Zasłużony dla Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu”.
 • UCHWAŁA NR 8/2013 z  dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie  przyznania Odznaczenia „Zasłużony dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”.
 • UCHWAŁA NR 9/2013 z  dnia 14 marca  2013 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • UCHWAŁA NR 10/2013 z  dnia 14 marca  2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie kierunku Turystyka na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki.
 • UCHWAŁA NR 11/2013 z  dnia 14 marca  2013 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów  Turystyka (studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólno akademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2013/2014).
 • UCHWAŁA NR 12/2013 z  dnia 14 marca  2013 r. w sprawie  poparcia wniosku o przyznanie indywidualnej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2012 r. dr hab. Januszowi Lichtarskiemu.
 • UCHWAŁA NR 13/2013 z  dnia 14 marca  2013 r. w sprawie  osobowej.
 • UCHWAŁA NR 14/2013 z  dnia 14 marca  2013 r. w sprawie poparcia wniosku o przyznanie zespołowej Nagrody Ministra  Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2012 r. dr hab. inż. Elżbiecie Kociołek-Balawejder, prof. UE i mgr inż. Ewie Stanisławskiej.
 • UCHWAŁA NR 15/2013 z  dnia 14 marca  2013 r. w sprawie poparcia wniosku o przyznanie indywidualnej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2012 r. dr Zbigniewowi Dokurno.
 • UCHWAŁA NR 16/2013 z  dnia 14 marca  2013 r. w sprawie  osobowej.
 • UCHWAŁA NR 17/2013 z  dnia 14 marca  2013 r. w sprawie  osobowej.
 • UCHWAŁA NR 18/2013 z  dnia 14 marca  2013 r. w sprawie poparcia wniosku o przyznanie indywidualnej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2012 r. prof. dr hab. Janowi Skalikowi.
 • UCHWAŁA NR 19/2013 z  dnia 14 marca  2013 r. w sprawie poparcia wniosku o przyznanie indywidualnej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2012 r. prof. dr hab. inż. Jerzemu Hanuzie.
 • UCHWAŁA NR 20/2013 z  dnia 14 marca  2013 r. w sprawie w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne.
 • UCHWAŁA NR 21/2013 z  dnia 14 marca  2013 r. w sprawie  wyrażenia opinii o Sprawozdaniu Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego za rok 2012.
 • UCHWAŁA NR 22/2013 z  dnia 25 kwietnia  2013 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • UCHWAŁA NR 23/2013 z  dnia 25 kwietnia  2013 r. w sprawie  przyjęcia Uczelnianego Regulaminu Studiów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR 24/2013 z  dnia 25 kwietnia  2013 r. w sprawie  warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych trzeciego stopnia (doktoranckie) w roku akademickim 2013/2014.
 • UCHWAŁA NR 25/2013 z  dnia 25 kwietnia  2013 r. w sprawie  wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian w uchwale nr  0000-71/11 z 15.12.2011 r. Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR 26/2013 z  dnia 25 kwietnia  2013 r. w sprawie  wytycznych dla Rad Wydziałów dotyczących przygotowania planów i programów studiów III-go stopnia.
 • UCHWAŁA NR 27/2013 z  dnia 25 kwietnia  2013 r. w sprawie  zatwierdzenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR 28/2013 z  dnia 23 maja  2013 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • UCHWAŁA NR 29/2013 z  dnia 23 maja  2013 r. w sprawie  wyrażenia zgody na prowadzenie kierunku Logistyka na Wydziale,
  Zarządzania, Informatyki i Finansów.
 • UCHWAŁA NR 30/2013 z  dnia 23 maja  2013 r. w sprawie  zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Logistyka (studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2013/2014).
 • UCHWAŁA NR 31/2013 z  dnia 23 maja  2013 r. w sprawie  zatwierdzenia efektów kształcenia dla studiów trzeciego stopnia prowadzonych na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR 32/2013 z  dnia 23 maja  2013 r. w sprawie  wyrażenia zgody na prowadzenie kierunku Gospodarka  przestrzenna na Wydziale Nauk Ekonomicznych.
 • UCHWAŁA NR 33/2013 z  dnia 23 maja  2013 r. w sprawie  zatwierdzenia limitów przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2013/2014.
 • UCHWAŁA NR 34/2013 z  dnia 23 maja  2013 r. w sprawie  zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2014/2015
 • UCHWAŁA NR 35/2013 z  dnia 23 maja  2013 r. w sprawie  zatwierdzenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR 36/2013 z  dnia 23 maja  2013 r. w sprawie  wniosku do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącego wysokości dodatku funkcyjnego dla Rektora prof. zw. dr hab. Andrzeja Gospodarowicza
 • UCHWAŁA NR 37/2013 z  dnia 27 czerwca  2013 r. w sprawie  przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • UCHWAŁA NR 38/2013 z  dnia 27 czerwca  2013 r. w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2012.
 • UCHWAŁA NR 39/2013 z  dnia 27 czerwca  2013 r. w sprawie  zatwierdzenia Planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego na 2013 r.
 • UCHWAŁA NR 40/2013 z  dnia 27 czerwca  2013 r. w sprawie  zgłoszenia przez Uczelnię kandydatur do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • UCHWAŁA NR 41/2013 z  dnia 27 czerwca  2013 r. w sprawie  wyrażenia zgody na zatwierdzenie kandydatury dr hab. Ewy Konarzewskiej-Gubały, prof. UE do reprezentowania Uniwersytetu Ekonomicznego w Komisji Akredytacyjnej Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych w kadencji 2013-2017.
 • UCHWAŁA NR 42/2013 z  dnia 27 czerwca  2013 r. w sprawie  wyrażenia zgody na zatwierdzenie kandydatury prof. zw. dr hab. Krystyny Mazurek-Łopacińskiej do reprezentowania Uniwersytetu Ekonomicznego w Komisji Akredytacyjnej Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych w kadencji 2013-2017.
 • UCHWAŁA NR 43/2013 z  dnia 27 czerwca  2013 r. w sprawie  zgłoszenia przez Uczelnię kandydatury na członka rady nadzorczej spółki „Polskie Radio-Regionalna Rozgłośnia we Wrocławiu „Radio Wrocław” Spółka Akcyjna”.
 • UCHWAŁA NR 44/2013 z  dnia 27 czerwca  2013 r. w sprawie  zgłoszenia przez Uczelnię kandydatury na członka rady nadzorczej spółki „Polskie Radio-Regionalna Rozgłośnia we Wrocławiu „Radio Wrocław” Spółka Akcyjna”.
 • UCHWAŁA NR 45/2013 z  dnia 27 czerwca  2013 r. w sprawie  poparcia stanowiska Senackiej Komisji ds. Dobrych Praktyk Akademickich.
 • UCHWAŁA NR 46/2013 z  dnia 27 czerwca  2013 r. w sprawie  zasad planowania i rozliczania zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2013/2014.
 • UCHWAŁA NR 47/2013 z  dnia 27 czerwca  2013 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne.
 • UCHWAŁA NR 48/2013 z  dnia 27 czerwca  2013 r. w sprawie  likwidacji Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Bolesławcu.
 • UCHWAŁA NR 49/2013 z  dnia 27 czerwca  2013 r. w sprawie  zatwierdzenia efektów kształcenia dla studiów trzeciego stopnia prowadzonych na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR 50/2013 z  dnia 27 czerwca  2013 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Gospodarka przestrzenna (studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2013/2014).
 • UCHWAŁA NR 51/2013 z  dnia 27 czerwca  2013 r. w sprawie  zatwierdzenia zmodyfikowanych efektów kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i inżynieria produkcji (studia pierwszego i drugiego stopnia) o profilu ogólnoakademickim.
 • UCHWAŁA NR 52/2013 z  dnia 27 czerwca  2013 r. w sprawie  zatwierdzenia wzorów dyplomów doktorskich wydawanych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR 53/2013 z  dnia 27 czerwca  2013 r. w sprawie  zatwierdzenia wzoru dyplomu doktora habilitowanego wydawanego przez Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR 54/2013 z  dnia 27 czerwca  2013 r. w sprawie  sprzedaży nieruchomości gruntowej, wraz z posadowionym tam budynkiem Domu Studenckiego „Depozyt” w Jelenie Górze.
 • UCHWAŁA NR 55/2013 z  dnia 24 października  2013 r. w sprawie  przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • UCHWAŁA NR 56/2013 z  dnia 24 października  2013 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rektora z działalności Uczelni za rok akademicki 2012/2013.
 • UCHWAŁA NR 57/2013 z  dnia 24 października  2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu studiów podyplomowych  prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR 58/2013 z  dnia 24 października  2013 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR 59/2013 z  dnia 24 października  2013 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki.
 • UCHWAŁA NR 60/2013 z  dnia 24 października  2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu nagród Rektora przyznawanych nauczycielom akademickim.
 • UCHWAŁA NR 61/2013 z  dnia 24 października  2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Zakładu Mikrobiologii i Biosyntezy.
 • UCHWAŁA NR 62/2013 z  dnia 24 października  2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, na której zlokalizowane są: dom wypoczynkowy oraz budynek gospodarczy z garażem w Łebie.
 • UCHWAŁA NR 63/2013 z  dnia 24 października  2013 r. w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności  nieruchomości gruntowej, na której zlokalizowany jest Dom pracy twórczej „Pan Twardowski” w Zachełmiu.
 • UCHWAŁA NR 64/2013 z  dnia 24 października  2013 r. w sprawie  zatwierdzenia wzorów dyplomów doktorskich  wydawanych przez Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR 65/2013 z  dnia 24 października  2013 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu doktora habilitowanego wydawanego przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR 66/2013 z  dnia 24 października  2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian w uchwale nr 0000-71/11 z 15.12.2011 r. Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR 67/2013 z  dnia 24 października  2013 r. w sprawie przyznania Odznaczenia „Zasłużony dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”.