Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Senatu 2011

 • UCHWAŁA NR 1/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • UCHWAŁA NR 2/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmienionych Wytycznych dla Rad Wydziałów.  dotyczących przygotowania planów i programów studiów.
 • UCHWAŁA NR 3/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie finansowania inwestycji pn. „Centrum Kształcenia Ustawicznego”.
 • UCHWAŁA NR 4/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie Prowizorium budżetowego na 2011 rok.
 • UCHWAŁA NR 5/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie Planu wydawniczego na 2011 rok.
 • UCHWAŁA NR 6/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wniosku Senatu o wyrażenia zgody przez Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie kierunku Analityka gospodarcza na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów.
 • UCHWAŁA NR 7/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Strategii Rozwoju Uniwersytetu  Ekonomicznego.
 • UCHWAŁA NR 8/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr hab. inż. Zbigniewa Garncarka na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 • UCHWAŁA NR 9/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr hab. Bożeny Borkowskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego
 • UCHWAŁA NR 10/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie  wyrażenia zgody na zatrudnienie dr hab. Mirosławy Pluty-Olearnik na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 • UCHWAŁA NR 11/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie  wyrażenia zgody na zatrudnienie prof. dr hab. Doroty Korenik na stanowisku profesora zwyczajnego.
 • UCHWAŁA NR 12/2011 z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu
 • UCHWAŁA NR 13/2011 z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na uhonorowanie pamięci Aleksandry Natalli-Świat.
 • UCHWAŁA NR 14/2011 z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie powołania przez Senat i zatwierdzenia składu Komisji Statutowej
 • UCHWAŁA NR 15/2011 z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie poparcia wniosku o przyznanie indywidualnej Nagrody Ministra  Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2010 r. (działalność naukowo-dydaktyczna) prof. dr hab. Anieli Styś za całokształt dorobku  naukowo-dydaktycznego.
 • UCHWAŁA NR 16/2011 z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie poparcia wniosku o przyznanie zespołowej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2010 r. (działalność naukowa) za podręcznik pt. „Ekonomia rozwoju”.
 • UCHWAŁA NR 17/2011 z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie poparcia wniosku o przyznanie indywidualnej Nagrody Ministra  Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2010 r. (działalność naukowa) za podręcznik pt. „Zarządzanie procesami w instytucjach finansowych”.
 • UCHWAŁA NR 18/2011 z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie poparcia wniosku o przyznanie indywidualnej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2010 r. (działalność naukowa) za książkę pt. „Budżetowanie w zarządzaniu  przedsiębiorstwem budowlano-montażowym”.
 • UCHWAŁA NR 19/2011 z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie poparcia wniosku o przyznanie indywidualnej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2010 r. (działalność naukowa) za rozprawę doktorską pt. „Komponowanie mąk pszennych o żądanych parametrach z wykorzystaniem metody szacowania odchyleń (FAM-Fail Assesment Method)”.
 • UCHWAŁA NR 20/2011 z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie poparcia wniosku o przyznanie indywidualnej Nagrody Ministra  Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2010 r. (działalność naukowa) za książkę pt. „Migracje zagraniczne z obszarów wiejskich województwa opolskiego po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Wybrane aspekty ekonomiczne i demograficzne”.
 • UCHWAŁA NR 21/2011 z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie poparcia wniosku o przyznanie indywidualnej Nagrody Ministra  Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2010 r. (działalność naukowa) za wyróżnioną rozprawę doktorską pt. „Problemy  segmentacji rynku z wykorzystaniem metod klasyfikacji i danych symbolicznych”.
 • UCHWAŁA NR 22/2011 z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie poparcia wniosku o przyznanie indywidualnej Nagrody Ministra  Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2010 r. (działalność naukowa) za monografię pt. „Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia”.
 • UCHWAŁA NR 23/2011 z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie poparcia wniosku o przyznanie indywidualnej Nagrody Ministra  Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2010 r. (działalność naukowa) za monografię pt. „Regulacja monopolu naturalnego w teorii i praktyce”.
 • UCHWAŁA NR 24/2011 z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie  poparcia wniosku o przyznanie indywidualnej Nagrody Ministra  Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2010 r. (działalność naukowa) za pracę doktorską pt. „Znaczenie eksportu i bezpośrednich inwestycji zagranicznych w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw”.
 • UCHWAŁA NR 25/2011 z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie poparcia wniosku o przyznanie zespołowej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2010 r. (działalność naukowa) za monografię pt. „Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku. Wybrane zagadnienia”.
 • UCHWAŁA NR 26/2011 z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu Kanclerza Uniwersytetu  Ekonomicznego za rok 2010.
 • UCHWAŁA NR 27/2011 z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie zatrudnienie dr hab. inż.  Elżbiecie Kociołek - Balawejder na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 • UCHWAŁA NR 28/2011 z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr hab. Jarosława Woźniczki na  stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 • UCHWAŁA NR 29/2011 z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr hab. Bartłomieja Nity na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 • UCHWAŁA NR 30/2011 z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie uzupełnienia składu Senackiej Komisji Dydaktycznej w kadencji 2008 – 2012.
 • UCHWAŁA NR 31/2011 z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie uzupełnienia składu Senackiej Komisji Budżetowej w kadencji 2008 – 2012.
 • UCHWAŁA NR 32/2011 z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie uzupełnienia składu Senackiej Komisji do spraw Współpracy z Zagranicą w kadencji 2008 – 2012.
 • UCHWAŁA NR 33/2011 z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia przez Senat zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej  dla Studentów na kadencję 2008/2012.
 • UCHWAŁA NR 34/2011 z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia przez Senat zmian w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencję 2008/2012.
 • UCHWAŁA NR 35/2011 z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • UCHWAŁA NR 36/2011 z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nadanie prof. zw. dr hab. Markowi Belce tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR 37/2011 z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie utworzenia Wrocławskiej Unii Akademickiej.
 • UCHWAŁA NR 38/2011 z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia limitów przyjęć na studia na rok akademicki  2011/2012.
 • UCHWAŁA NR 39/2011 z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku  akademickim 2012/2013.
 • UCHWAŁA NR 40/2011 z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2010.
 • UCHWAŁA NR 41/2011 z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatwierdzenie kandydatury prof. zw. dr hab. Danuty Strahl do Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
 • UCHWAŁA NR 42/2011 z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie kredytu inwestycyjnego.
 • UCHWAŁA NR 43/2011 z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie uzupełnienia składu Senackiej Komisji Budżetowej w kadencji 2008 – 2012.
 • UCHWAŁA NR 44/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • UCHWAŁA NR 45/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu  Ekonomicznego na 2011 r.
 • UCHWAŁA NR 46/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad rozliczania zajęć dydaktycznych w roku akademickim  2011/2012.
 • UCHWAŁA NR 47/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany w Uchwale Senatu nr 0000–2/11 z 27 stycznia 2011 r.
 • UCHWAŁA NR 48/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zaprzestania wydawania indeksów w tradycyjnej formie od roku  akademickiego 2011/2012.
 • UCHWAŁA NR 49/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przyznania Odznaczenia „Zasłużony dla Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu”.
 • UCHWAŁA NR 50/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przyznania Odznaczenia „Zasłużony dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”.
 • UCHWAŁA NR 51/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa  Uniwersytetu w Białymstoku.
 • UCHWAŁA NR 52/2011  z dnia 22 września 2011 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • UCHWAŁA NR 53/2011  z dnia 22 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian w Uchwale Senatu nr 0000 – 2/11 z 27 stycznia 2011 r. Wytyczne dla Rad Wydziałów dotyczących przygotowania planów i programów studiów  I i II stopnia.
 • UCHWAŁA NR 54/2011  z dnia 22 września 2011 r. w sprawie wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w Uchwale Senatu nr 0000 – 46/11 z 30 czerwca 2011 r. Zasady rozliczania zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2011/2012.
 • UCHWAŁA NR 55/2011  z dnia 22 września 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Uczelnianej Samorządu Studentów.
 • UCHWAŁA NR 56/2011  z dnia 22 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr hab. Jacka Potockiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 • UCHWAŁA NR 57/2011  z dnia 22 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie prof. dr hab. Jerzego J. Pietkiewicza na stanowisku profesora zwyczajnego.
 • UCHWAŁA NR 58/2011  z dnia 22 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienia dr hab. Ireny Kociszewskiej, na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym jako pierwsze miejsce zatrudnienia na okres roku akademickiego 2011/2012 w wymiarze pełnego etatu.
 • UCHWAŁA NR 59/2011   z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • UCHWAŁA NR 60/2011   z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie zasad postępowania w stosunku do niepełnosprawnych  kandydatów na studia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR 61/2011   z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa  Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • UCHWAŁA NR 62/2011   z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie realizacji projektu pt. „Jakość życia w obszarze przygranicznym – wzmocnienie ponadgranicznych przepływów dla wspólnego zrównoważonego rozwoju i planowania regionalnego”.
 • UCHWAŁA NR 63/2011   z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr hab. Agnieszki  Skowrońskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 • UCHWAŁA NR 64/2011   z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr hab. Roberta Kowalaka na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 • UCHWAŁA NR 65/2011   z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie  osobowej.
 • UCHWAŁA NR 66/2011    z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • UCHWAŁA NR 67/2011    z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie   przyznania Odznaczenia „Zasłużony dla Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu”.
 • UCHWAŁA NR 68/2011    z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie przyznania Odznaczenia „Zasłużony dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”.
 • UCHWAŁA NR 69/2011    z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie przyznania Odznaczenia „Zasłużony dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”.
 • UCHWAŁA NR 70/2011    z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasady komercjalizacji wyników badań naukowych i prac  rozwojowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu”.
 • UCHWAŁA NR 71/2011    z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie  zatwierdzenia „Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”.
  •         REGULAMIN Studiów Doktoranckich
 • UCHWAŁA NR 72/2011    z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w związku ze zmianą ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.
 • UCHWAŁA NR 73/2011    z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia zmiany nazwy Katedry Ekonomii i Gospodarowania  Środowiskiem na Katedrę Ekonomii i Badań nad Rozwojem.
 • UCHWAŁA NR 74/2011    z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia przez Senat zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencję 2008/2012.
 • UCHWAŁA NR 75/2011    z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia przez Senat zmian w składzie Senackiej Komisji ds. Współpracy z Zagranicą na kadencję 2008/2012.
 • UCHWAŁA NR 76/2011    z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia przez Senat zmian w składzie Senackiej Komisji Budżetowej na kadencję 2008/2012.
 • UCHWAŁA NR 77/2011    z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia przez Senat zmian w składzie Senackiej Komisji Dydaktycznej na kadencję 2008/2012.