Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business)

_resized_220x93_aacsb_logo_member_color_rgb

Z ogromną przyjemnością informujemy, że komisja akredytacyjnaThe Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB International) dokonała pozytywnej oceny wniosku kwalifikacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, co umożliwia naszej uczelni przystąpienie do kolejnych etapów procesu akredytacji biznesowej.

W ramach procesu akredytacyjnego został powołany wolontariusz AACSB -  Prof. Dr Han G. van Dissel, dziekan Wydziału Ekonomii i Biznesu na Uniwersytecie w Amsterdamie, który zgodził się przyjąć obowiązki  mentora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w procesie ubiegania się o akredytację AACSB.

Rolą prof. dr hab. Hana G. van Dissel jako mentora AACSB jest wsparcie naszej uczelni w trakcie opracowywania Wstępnego Raportu Samooceny (Initial Self Evaluation Report – iSER). Mentor odwiedzi Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, aby pomóc w przygotowaniu wstępnej analizy uczelni dotyczącej spełnienia standardów akredytacyjnych AACSB, stanowiącej podstawę do opracowania wstępnego raportu samooceny.

Celem procesu akredytacji jest opracowanie strategicznego planu realizacji misji przy jednoczesnej likwidacji istniejących luk między warunkami panującymi na uczelni a standardami akredytacji. Mentor będzie współpracował z naszą uczelnią przy identyfikacji wszelkich działań, które należy podjąć w celu spełnienia standardów akredytacyjnych.

Wspierać naszą uczelnię w procesie opracowywania i wdrożenia planu osiągnięcia akredytacji AACSB będzie również pani Marine Condette, manager ds. akredytacji oraz członkostwa z ramienia AACSB.

Decyzja o przyjęciu wniosku kwalifikacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przez komisję akredytacyjną AACSB jest dla naszej uczelni wielkim wyróżnieniem, umożliwiając jednocześnie rozpoczęcie współpracy z doświadczonym mentorem w celu wdrożenia i utrzymania standardów AACSB.

Zaangażowanie społeczności Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w proces akredytacji AACSB jest niezbędne do pomyślnego jego zakończenia. Wdrożenie i utrzymanie standardów AACSB wymaga współpracy nie tylko w celu wsparcia procesu akredytacji, ale także zapewnienia wysokiej jakości procesu zarządzania uczelnią. Decyzje komisji akredytującej są oparte na bezpośredniej ocenie zaangażowania, oddziaływania i innowacyjności instytucji, a także umiejętności utrzymania ogólnej wysokiej jakości funkcjonowania. Poniżej zostały przedstawione standardy akredytacji AACSB, które Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu stara się wdrożyć i utrzymać.

 

Standardy akredytacji biznesowej AACSB

Standard 1: Szkoła posiada wyraźną i wyróżniającą się misję, która wyznacza oczekiwane rezultaty oraz strategie określające, w jaki sposób te rezultaty zostaną osiągnięte. Szkoła ma historię osiągnięć i procesów doskonalenia oraz sprecyzowane przyszłe działania na rzecz ciągłego doskonalenia i innowacji zgodne z misją, oczekiwanymi rezultatami i przyjętymi strategiami.

Standard 2: Szkoła może poszczycić się wysokiej jakości wkładem intelektualnym zgodnym z misją, oczekiwanymi rezultatami i strategiami, który ma wpływ na teorię, praktykę oraz nauczanie biznesu i zarządzania.

Standard 3:  Szkoła posiada strategie finansowe zapewniające zasoby odpowiednie i wystarczające do osiągnięcia misji i realizacji związanych z tym działań.

Standard 4: Zasady i procedury rekrutacji studentów, a także te, które zapewniają osiągnięcie celów edukacyjnych zgodnych ze standardami kształcenia oraz wspieranie rozwoju kariery są jasne, skuteczne, konsekwentnie stosowane i dostosowane do misji szkoły, spodziewanych rezultatów i strategii.

Standard 5: Szkoła utrzymuje i rozlokowuje pracowników wydziałowych w celu zapewnienia wysokiej jakości wyników kształcenia w ramach oferowanych programów studiów oraz osiągnięcia innych elementów swojej misji. Uczniowie we wszystkich programach, dyscyplinach, lokalizacjach i trybach kształcenia mają możliwość otrzymania instrukcji od odpowiednio wykwalifikowanych wykładowców.

Standard 6: Szkoła ma dobrze udokumentowane i właściwie przedstawione zainteresowanym procesy zarządzania i wspierania pracowników naukowo-dydaktycznych  w rozwoju ich kariery, które są zgodne z misją szkoły, oczekiwanymi rezultatami i strategiami.

Standard 7: Szkoła utrzymuje i  właściwie rozmieszcza pracowników administracyjnych świadczących  usługi  konieczne i wystarczające do zapewnienia wysokiej jakości wyników w zakresie oferowanych przez nią programów studiów oraz w celu osiągnięcia innych celów w zakresie  swojej misji.

Standard 8: Szkoła posiada dobrze udokumentowane, systematyczne stosowane procedury określania i korygowania celów nauczania w ramach programów studiów. Tworzy i ulepsza programy studiów w celu osiągnięcia wyznaczonych celów edukacyjnych oraz wykazuje, że owe cele zostały spełnione.

Standard 9: Treści programowe są zgodne z ogólnymi oczekiwaniami dotyczących rodzaju programu studiów i celów kształcenia.

Standard 10: Programy nauczania ułatwiają interakcje między studentami a pracownikami naukowo-dydaktycznymi oraz studentami a studentami, w sposób odpowiedni dla rodzaju programu i realizacji celów edukacyjnych.

Standard 11: Struktura programu studiów, w tym standardowy okres trwania studiów, są odpowiednie dla poziomu studiów i zapewniają osiągnięcie wysokiej jakości efektów kształcenia. Programy zapewniające ten sam tytuł zawodowy lub stopień naukowy są skonstruowane i zaprojektowane w celu zapewnienia równoważności.

Standard 12: Szkoła ma zasady i procesy zwiększające efektywność nauczania przez kadrę akademicką i profesjonalną zajmującą się nauczaniem w różnych programach i trybach kształcenia.

Standard 13: Programy nauczania ułatwiają studentom akademickie i zawodowe zaangażowanie zgodne z rodzajem programu studiów i celami kształcenia.

Standard 14: W stosownych przypadkach edukacja dla kadry kierowniczej uzupełnia kształcenie w ramach programów studiów i wkład intelektualny. Szkoła zarządza procesami zapewnienia wysokiej jakości kształcenia, mającymi na celu spełnianie oczekiwań klientów i ciągłe doskonalenie programów kształcenia kadr kierowniczych.

Standard 15: Szkoła utrzymuje i strategicznie rozmieszcza pracowników naukowo-dydaktycznych, którzy wspólnie i indywidualnie wykazują znaczące akademickie i profesjonalne zaangażowanie, które podtrzymuje kapitał intelektualny niezbędny do wspierania wysokiej jakości wyników zgodnych z misją i strategią szkoły.

 

plakat_aacsb_srodki_ue

The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) jest międzynarodową organizacją zrzeszającą instytucje oświatowe, przedstawicieli biznesu oraz inne organizacje zaangażowane w rozwój edukacji biznesowej.

AACSB:

  • została założona w 1916 roku,
  • obecnie zrzesza ponad 1600 organizacji członkowskich,
  • akredytowała 800 szkół biznesu w ponad 53 krajach świata.

Misją AACSB jest wspieranie zaangażowania, przyspieszenie innowacji i wzmacnianie wpływu edukacji biznesowej na otoczenie.

AACSB zapewnia międzynarodowo uznaną, specjalistyczną akredytację dla programów biznesowych i księgowych na poziomie licencjackim, magisterskim i doktoranckim.

Akredytacja AACSB jest znana na całym świecie, jako najbardziej uznana forma specjalistycznej oraz profesjonalnej akredytacji, jaką może zdobyć instytucja i jej programy biznesowe.

 

Motywy aplikowania o akredytację AACSB

  • prestiż instytucji w środowisku akademickim
  • rozpoznawalność UEW w środowisku międzynarodowym
  • podwyższenie pozycji w rankingach krajowych i międzynarodowych
  • akredytacja jest niezbędna do nawiązywania nowych kontaktów na arenie międzynarodowej
  • kierunek doskonalenia pozycji jednostki na arenie krajowej i międzynarodowej
  • korzyści z członkostwa w globalnej organizacji prowadzącej międzynarodowe badania