Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rada Uczelni kadencja 2019-2020

 


Senat Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, na posiedzeniu 25 kwietnia 2019 r., powołał Piotra Krupę – prezesa Zarządu KRUK S.A. na przewodniczącego pierwszej Rady Uczelni.

W skład pierwszej Rady Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, wybranej przez Senat 28 marca 2019 r., weszło 6 osób, w tym 3 spoza społeczności UEW:  

 • Piotr Krupa, prezes Zarządu KRUK S.A. - przewodniczący Rady Uczelni
 • Marcin Czyczerski, prezes Zarządu CCC S.A.
 • Krzysztof Domarecki, prezes Zarządu SELENA FM S.A.
 • Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Grzegorz Krzos, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Sylwia Wrona, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Radosław Kłus - przewodniczący Samorządu Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PDFCV członków Rady Uczelni.pdf (610,83KB)

Do zadań pierwszej Rady Uczelni w okresie do 30 września 2019 r. należy:


 • zaopiniowanie projektu statutu,
 • wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat,
 • uchwalenie regulaminu określającego tryb funkcjonowania Rady Uczelni.

 

Od 1 października 2019 r. do zadań Rady Uczelni w pełnym zakresie należy m.in.


 • opiniowanie projektu strategii uczelni,
 • opiniowanie projektu statutu,
 • monitorowanie gospodarki finansowej i zarządzania uczelnią,
 • wskazywanie kandydatów na rektora,
 • opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni,
 • wykonywanie innych zadań określonych w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.