Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dane statystyczne 2018

Dane statystyczne Uczelni - stan na 31.12.2018 r.:

PRACOWNICY UCZELNI
Nauczyciele akademiccy  Pełnozatrudnieni Niepełnozatrudnieni
Profesor zwyczajny 45 0,8
Profesor nadzwyczajny z tytułem 1 0
Profesor nadzwyczajny ze stopniem doktora habilitowanego 120 0
Profesor wizytujący z tytułem 0 1
Profesor wizytujący ze stopniem doktora 0 3
Adiunkt ze stopniem doktora 258 1
Adiunkt ze stopniem doktora habilitowanego 5 0,5
Asystent z tytułem magistra 24 2,7
Asystent ze stopniem doktora 12 0,1
Starszy wykładowca 95 2
Wykładowca 3 0
Lektor 3 0,5
Instruktor 0 0
Dyplomowani bibliotekarze  11 0
Ogółem:  577 11,6
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi Pełnozatrudnieni Niepełnozatrudnieni
Ogółem: 492 22,6

 

KIERUNKI STUDIÓW
Kierunek Stac. I st. Stac. II st. Niest. I st. Niest. II st.
Analityka Gospodarcza ۷ ۷    
Ekonomia ۷ ۷ ۷ ۷
Finanse i Rachunkowość ۷ ۷ ۷ ۷
Gospodarka Przestrzenna   ۷   ۷
Informatyka w Biznesie ۷ ۷ ۷ ۷
Konsulting Prawny i Gospodarczy       ۷
Logistyka ۷ ۷ ۷ ۷
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze ۷ ۷ ۷ ۷
Turystyka ۷      
Zarządzanie ۷ ۷ ۷ ۷
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ۷ ۷ ۷ ۷

 

STUDENCI UCZELNI
Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki 715
Niestacjonarne I stopnia 157
Niestacjonarne II stopnia 63
Stacjonarne I stopnia 360
Stacjonarne II stopnia 135
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny 1 688
Niestacjonarne I stopnia 204
Niestacjonarne II stopnia 276
Stacjonarne I stopnia 1 025
Stacjonarne II stopnia 183
Wydział Nauk Ekonomicznych 3 915
Niestacjonarne I stopnia 935
Niestacjonarne II stopnia 630
Stacjonarne I stopnia 1 694
Stacjonarne II stopnia 656
Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów 5 036
Niestacjonarne I stopnia 1 377
Niestacjonarne II stopnia 1 229
Stacjonarne I stopnia 1 709
Stacjonarne II stopnia 721
Studenci ogółem: 11 354

 

LICZBA UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH
Studia niestacjonarne 67
Studia stacjonarne 247
Ogółem: 314