Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2019

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z 2019 roku:

 • ZARZĄDZENIE NR 1/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  25 stycznia 2019 r. w sprawie dni wolnych od pracy w 2019 r. 
 • ZARZĄDZENIE NR 2/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  25 stycznia 2019 r. w sprawie procedowania niektórych uchwał Senatu.
 • ZARZĄDZENIE NR 3/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze
 • ZARZĄDZENIE NR 4/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. weryfikacji prac dyplomowych z zakresu rachunkowości i controllingu na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym
 • ZARZĄDZENIE NR 5/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 1/2015 w sprawie zwrotu kosztów podróży osobom niebędącym pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu/osobom współpracującym z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 6/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do badania i oceny ofert w postępowaniu pn. „Zaprojektowanie oraz budowa obiektu dydaktycznego na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”
 • ZARZĄDZENIE NR 7/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 19 lutego 2019 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 11/2017 w sprawie powołania Komisji ds. Konkursu Dolnośląskiego Klubu Kapitału „Młode Talenty”
 • ZARZĄDZENIE NR 9/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 10/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Centrum Informatyki
 • ZARZĄDZENIE NR 11/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie finansowania monografii i czasopism naukowych publikowanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 12/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Działu Spraw Personalnych
 • ZARZĄDZENIE NR 13/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 06 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu refundacji kosztów tłumaczeń wniosków o granty naukowo-badawcze
 • ZARZĄDZENIE NR 14/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 06 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu refundacji kosztów korekt językowych publikacji w języku obcym
 • ZARZĄDZENIE NR 15/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 08 marca 2019 r. w sprawie stawek wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz stawek wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dydaktycznych przez osoby niezatrudnione w Uczelni na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w roku akademickim 2018/2019
 • ZARZĄDZENIE NR 16/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wsparcia ewaluacji jakości działalności naukowej
 • ZARZĄDZENIE NR 17/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie likwidacji Działu Wewnętrznych Projektów Organizacyjnych
 • ZARZĄDZENIE NR 18/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 marca 2019 r. dotyczące zakresu działalności Biura Rektora
 • ZARZĄDZENIE NR 19/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławi
  • Załącznik do ZR 19/2019 – wzór formularza wniosku o przyznanie dopłaty do wypoczynku rodziny pracownika i dodatkowej dopłaty do  wypoczynku dziecka
  • Załącznik do ZR 19/2019 – wzór formularza wniosku o przyznanie dopłaty do wypoczynku emeryta / rencisty i dodatkowej dopłaty do wypoczynku dziecka
 • ZARZĄDZENIE NR 21/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków o dofinansowanie w projekcie „Program doskonałości naukowo-badawczej INTEREKON”
 • ZARZĄDZENIE NR 24/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 25/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania osoby pełniącej obowiązki Dziekana Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 26/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Organizacji Szkoły Doktorskiej
 • ZARZĄDZENIE NR 27/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości narzutów kosztów pośrednich dla działalności badawczej oraz projektów i zmiany Zasad (Polityki) Rachunkowości
 • ZARZĄDZENIE NR 28/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Rektora Nr 21/2018
 • ZARZĄDZENIE NR 29/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn. „Zaprojektowanie oraz budowa obiektu dydaktycznego na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”
 • ZARZĄDZENIE NR 30/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie stawek obowiązujących w Wydawnictwie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  • Załącznik do ZR 30/2019 – Zestawienie kosztów i przychodów ujmowanych w rocznym kosztorysie czasopisma naukowego publikowanego przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 31/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020
 • ZARZĄDZENIE NR 33/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Konkursu Młodzi Naukowcy
 • ZARZĄDZENIE NR 34/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 • ZARZĄDZENIE NR 35/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 • ZARZĄDZENIE NR 36/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wysokości opłat za udział w zajęciach na Uniwersytecie Trzeciego Wieku Oddział we Wrocławiu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w roku akademickim 2019/2020
 • ZARZĄDZENIE NR 37/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne wnoszonych przez obywateli polskich studiujących na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 38/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne wnoszonych przez cudzoziemców studiujących na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 39/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie stawek wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz stawek wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dydaktycznych przez osoby niezatrudnione w Uczelni na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w roku akademickim 2018/2019
 • ZARZĄDZENIE NR 41/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. weryfikacji prac dyplomowych
 • ZARZĄDZENIE NR 43/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji do wyboru partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 „Uczelnia dostępna” dotyczącego realizacji działań mających na celu likwidację barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym

 • ZARZĄDZENIE NR 44/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 41/2019 z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. weryfikacji prac dyplomowych

 • ZARZĄDZENIE NR 45/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia studiów Executive Master of Business Administration
 • ZARZĄDZENIE NR 46/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn. „Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”

 • ZARZĄDZENIE NR 47/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. wyboru Najlepszego Dyplomu Roku

 • ZARZĄDZENIE NR 48/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 01 lipca 2019 r. w sprawie opracowywania kosztorysów studiów podyplomowych i zasad ich rozliczania
 • ZARZĄDZENIE NR 49/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 09 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 • ZARZĄDZENIE NR 50/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 37/2019 w sprawie opłat za usługi edukacyjne wnoszonych przez obywateli polskich studiujących na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 51/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 38/2019 w sprawie opłat za usługi edukacyjne wnoszonych przez cudzoziemców studiujących na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 52/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji kształcenia
 • ZARZĄDZENIE NR 53/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie stosowania elektronicznej metody kalkulacji kosztów kształcenia
 • ZARZĄDZENIE NR 54/2019 REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 
 • ZARZĄDZENIE NR 55/2019 REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie powołania zespołów do spraw koordynacji realizacji zadań wynikających z wprowadzenia nowego Statutu i Regulaminu organizacyjnego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 56/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie powołania osób ds. organizacji Wydziałów, Filii i obsługi spraw studenckich
 • ZARZĄDZENIE NR 57/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie symboli komórek organizacyjnych i organów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 58/2019 REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie prowadzenia książek obiektów budowlanych należących do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz dokonywania w nich wpisów
 • ZARZĄDZENIE NR 59/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany nr 1 do Regulaminu organizacyjnego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

 • ZARZĄDZENIE NR 60/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Koordynatorów pełniących nadzór merytoryczny nad programem doktorskim w ramach ścieżki kształcenia w Szkole Doktorskiej

 • ZARZĄDZENIE NR 61/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 62/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej
 • ZARZĄDZENIE NR 63/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn. „Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”

 • ZARZĄDZENIE NR 64/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 24/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 • ZARZĄDZENIE NR 65/2019 Rektora Uniwersytetu we Wrocławiu z dnia 10 września 2019 r. w sprawie sprostowania zapisów w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 • ZARZĄDZENIE NR 66/2019 Rektora Uniwersytetu we Wrocławiu z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu publikowania informacji w Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

  • Załącznik do ZR 66/2019 Regulamin publikowania informacji w Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 • ZARZĄDZENIE NR 67/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 września 2019 r. w sprawie w sprawie wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne
  • Załącznik nr 1 do ZR 67/2019 – Umowa o świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku polskim dla obywateli polskich oraz dla cudzoziemców

  • Załącznik nr 2 do ZR 67/2019 – Umowa o świadczenie usług edukacyjnych na studiach niestacjonarnych prowadzonych w dla obywateli polskich oraz dla cudzoziemców

  • Załącznik nr 3 do ZR 67/2019 – Umowa o świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku angielskim dla obywateli polskich oraz cudzoziemców

  • Załącznik nr 4 do ZR 67/2019 – Umowa o świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych prowadzonych dla cudzoziemców

  • Załącznik nr 5 do ZR 67/2019 – Umowa o świadczenie usług edukacyjnych na studiach niestacjonarnych prowadzonych dla cudzoziemców

  • Załącznik nr 6 do ZR 67/2019 – Umowa o świadczenie usług edukacyjnych na studiach niestacjonarnych prowadzonych wspólnie z Uniwersytetem Wrocławskim w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

  • Załącznik nr 7 do ZR 67/2019 – Umowa o świadczenie usług edukacyjnych na studiach niestacjonarnych 2 stopnia Executive Master of Business Administration (Executive MBA) prowadzonych dla obywateli polskich oraz dla cudzoziemców

  • Załącznik nr 8 do ZR 67/2019 – Umowa o świadczenie usług edukacyjnych na studiach niestacjonarnych 2 stopnia Executive Master of Business Administration (Executive MBA) prowadzonych dla cudzoziemców

  • Załącznik nr 9 do ZR 67/2019 – Umowa o świadczenie usług edukacyjnych wynikających ze wznowienia studiów w celu obrony pracy dyplomowej w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

  • Załącznik nr 10 do ZR 67/2019 – Umowa o finansowanie studiów

 • ZARZĄDZENIE NR 68/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej
 • ZARZĄDZENIE NR 69/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 września 2019 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 48/2018 w sprawie wprowadzenia Systemu Identyfikacji Wizualnej Uczelni   uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 70/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 12 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej inwestycji budowlanej „Przebudowa budynku O Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości”
 • ZARZĄDZENIE NR 71/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 września 2019 r. w sprawie cennika najmu powierzchni biurowej w budynku inQUBE Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Wielkiej 67, 53-340 Wrocław
 • ZARZĄDZENIE NR 72/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zasad wystawiania faktur sprzedaży towarów i usług na rzecz osób prawnych i fizycznych
 • ZARZĄDZENIE NR 73/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 74/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 61/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  • Załącznik do ZR 74/2019 – Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  • Załącznik nr 3 do Regulaminu – Zasady oceny osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych oraz sposób ich dokumentowania dla potrzeb przyznawania stypendium Rektora 
 • ZARZĄDZENIE NR 75/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 35/2019 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  • Załącznik nr 8 – Tabela miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego dla nauczycieli akademickich pełniących funkcje kierownicze oraz zajmujących stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Uczelni
  • Załącznik nr 10 - Tabela miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego dla pracowników niebędących nauczycielami akademickim zajmujących stanowiska kierownicze
  • Załącznik nr 15 – Tabela stopni procentowych premii regulaminowej dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi
  • Załącznik do ZR 75/2019 – Ujednolicone zestawienie Załączników 1-19 do Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 77/2019  Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 października 2019 r. w sprawie powołania prof. dr hab. Jerzego Niemczyka do pełnienia funkcji Prorektora ds. Nauki
 • ZARZĄDZENIE NR 78/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 października 2019 r. w sprawie powołania prof. dr hab. inż. Edmunda Cibisa do pełnienia funkcji Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia
 • ZARZĄDZENIE NR 79/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 października 2019 r. w sprawie powołania dr hab. Bartłomieja Nity, prof. Uczelni do pełnienia funkcji Prorektora ds. Finansów i Rozwoju
 • ZARZĄDZENIE NR 80/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 października 2019 r. w sprawie powołania prof. dr hab. Bogusławy Drelich-Skulskiej do pełnienia funkcji Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą
 • ZARZĄDZENIE NR 81/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 października 2019 r. w sprawie powołania prof. dr hab. Ewy Stańczyk-Hugiet do pełnienia funkcji Dziekana Wydziału Zarządzania
 • ZARZĄDZENIE NR 82/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 października 2019 r. w sprawie powołania prof. dr hab. Andrzeja Graczyka do pełnienia funkcji Dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów
 • ZARZĄDZENIE NR 83/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 października 2019 r. w sprawie powołania dr hab. Andrzeja Okruszka, prof. Uczelni do pełnienia funkcji Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji
 • ZARZĄDZENIE NR 84/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 października 2019 r. w sprawie powołania prof. dr hab. Czesława Zająca do pełnienia funkcji Dziekana Szkoły Doktorskiej
 • ZARZĄDZENIE NR 85/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 października 2019 r. w sprawie powołania dr hab. Elżbiety Sobczak, prof. uczelni do pełnienia funkcji Dziekana Filii – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Filia w Jeleniej Górze
 • ZARZĄDZENIE NR 86/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 października 2019 r. w sprawie powołania dr hab. Anny Cierniak-Emerych, prof. uczelni do pełnienia funkcji Dziekana ds. Studenckich
 • ZARZĄDZENIE NR 87/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 października 2019 r. w sprawie powołania dr Marka Wąsowicza do pełnienia funkcji Dziekana ds. Kształcenia
 • ZARZĄDZENIE NR 88/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 października 2019 r. w sprawie powołania Prodziekanów
 • ZARZĄDZENIE NR 89/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 października 2019 r. w sprawie utworzenia Wydziału Zarządzania
 • ZARZĄDZENIE NR 90/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 października 2019 r. w sprawie utworzenia Wydziału Ekonomii i Finansów
 • ZARZĄDZENIE NR 91/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 października 2019 r. w sprawie utworzenia Wydziału Inżynierii Produkcji
 • ZARZĄDZENIE NR 92/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 października 2019 r. w sprawie Filii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w Jeleniej Górze
 • ZARZĄDZENIE NR 93/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. Nagród i Odznaczeń dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • ZARZĄDZENIE NR 94/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania statusu emerytowanego profesora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 95/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. Nagród i Odznaczeń dla nauczycieli akademickich
 • ZARZĄDZENIE NR 96/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zasad zawierania oraz rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło
 • ZARZĄDZENIE NR 97/2019 – Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 października 2019 r. w sprawie ustalenia tekstu ślubowania studentów i doktorantów w języku angielskim
 • ZARZĄDZENIE NR 98/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 57/2019 z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie symboli komórek organizacyjnych i organów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 99/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 01 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących nieobligatoryjnych praktyk studenckich
 • ZARZĄDZENIE NR 100/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 01 października 2019 r. w sprawie opłat za postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 101/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 01 października 2019 r. w sprawie stawek wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz stawek wynagrodzeń za zajęcia dydaktyczne realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych w roku akademickim 2019/2020 (z wyłączeniem EMBA)
 • ZARZĄDZENIE NR 102/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 01 października 2019 r. w sprawie zasad sporządzania i wydawania oraz opłat za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, odpisu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w tłumaczeniu na język angielski i ich duplikatów, dla studiów podyplomowych prowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 103/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 01 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania programów studiów podyplomowych
 • ZARZĄDZENIE NR 104/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 01 października 2019 r. w sprawie opracowywania kosztorysów studiów podyplomowych i zasad ich rozliczania
 • ZARZĄDZENIE NR 106/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 01 października 2019 r. w sprawie powołania Menedżerów kierunków
 • ZARZĄDZENIE NR 107/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 7 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany nr 2 do Regulaminu organizacyjnego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 108/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu wydawania kart parkingowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 109/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 października 2019 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji Inwentaryzacyjnej

 • ZARZĄDZENIE NR 110/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania nostryfikacyjnego

 • ZARZĄDZENIE NR 111/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 października 2019 r. w sprawie szczegółowego trybu wnoszenia opłat i pokrywania kosztów za przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora

 • ZARZĄDZENIE NR 112/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 96/2019 w sprawie zasad zawierania oraz rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło
 • ZARZĄDZENIE NR 113/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z elektronicznej skrzynki podawczej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu działającej na elektronicznej platformie usług administracji publicznej
  • Załącznik do ZR 113/2019 Regulamin korzystania z elektronicznej skrzynki podawczej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu działającej na elektronicznej platformie usług administracji publicznej
 • ZARZĄDZENIE NR 114/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu zarządzenia w sprawie zasad zawierania oraz rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło
 • ZARZĄDZENIE NR 115/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów związanych z przeprowadzeniem postępowania o nadanie stopnia naukowego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 116/2019 – Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego oraz zasad sporządzania i wydawania tych dyplomów
 • ZARZĄDZENIE NR 117/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uchylenia zarządzeń Rektora
 • ZARZĄDZENIE NR 118/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 października 2019 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 65/2016 w sprawie powołania Doktoranckiej Komisji Stypendialnej
 • ZARZĄDZENIE NR 119/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 31 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. Etyki Badań Naukowych
 • ZARZĄDZENIE NR 120/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej na dzień 31 grudnia 2019 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 121/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. Oceny Ryzyka Dłużnych Instrumentów Finansowych
 • ZARZĄDZENIE NR 122/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie uchylenia zarządzeń Rektora
 • ZARZĄDZENIE NR 123/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie dni wolnych od pracy w 2020 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 124/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia Rektorskiego Forum Strategicznego 3.0
 • ZARZĄDZENIE NR 125/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
 • ZARZĄDZENIE NR 126/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad pobierania butelkowanej wody mineralnej w okresie upałów
 • ZARZĄDZENIE NR 127/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie powołania Rady Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 128/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
  • Załącznik do ZR 128/2019 – Zasady dokumentowania i rozliczania zwrotu wydatków oraz opisu faktur za zakupione okulary do pracy przy monitorach ekranowych
 • ZARZĄDZENIE NR 129/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie powołania Doktoranckiej Komisji Stypendialnej dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020
 • ZARZĄDZENIE NR 130/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020
 • ZARZĄDZENIE NR 131/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 104/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w sprawie opracowywania kosztorysów studiów podyplomowych i zasad ich rozliczania
 • ZARZĄDZENIE NR 132/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zasad tworzenia i wykorzystywania funduszy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  • Załącznik do ZR 132/2019 – Regulamin – Zasady tworzenia i wykorzystywania funduszy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 133/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 55/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w sprawie powołania zespołów do spraw koordynacji realizacji zadań wynikających z wprowadzenia nowego Statutu i Regulaminu organizacyjnego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 134/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie opłat za wznowienie studiów podyplomowych
 • ZARZĄDZENIE NR 135/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 114/2019 w sprawie zasad zawierania oraz rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło
 • ZARZĄDZENIE NR 136/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie odwołania prof. dr hab. Jerzego Niemczyka z pełnienia funkcji Prorektora ds. Nauki
 • ZARZĄDZENIE NR 137/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie Albumu uczestników studiów podyplomowych i Rejestru świadectw ukończenia studiów podyplomowych
 • ZARZĄDZENIE NR 138/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjmowania na zajęcia studentów z programu Erasmus +
 • ZARZĄDZENIE NR 139/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 59/2016 w sprawie powołania Rady Koordynacyjnej Programu Erasmus +
 • ZARZĄDZENIE NR 140/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu wyjazdów studenckich w ramach wymiany edukacyjnej
 • ZARZĄDZENIE NR 141/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 142/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji bezpieczeństwa i higieny pracy
 • ZARZĄDZENIE NR 143/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie zasad obiegu otrzymywanych faktur oraz not księgowych i rozliczania zakupów w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 144/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zakresu i warunków przenoszenia studentów ze studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne
 • ZARZĄDZENIE NR 145/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie
 • ZARZĄDZENIE NR 146/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania postępowania nostryfikacyjnego stopnia naukowego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 147/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zasad wyznaczania promotorów i recenzentów prac dyplomowych
 • ZARZĄDZENIE NR 148/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 66/ 2019 z dnia 10 września w sprawie wprowadzenia Regulaminu publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  • Załącznik do ZR 148/2019 - Regulamin publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 149/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchylenia zarządzeń Rektora
 • ZARZĄDZENIE NR 150/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zasad sporządzania i wydawania dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 151/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego trybu wnoszenia opłaty i pokrywania kosztów za przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora w trybie eksternistycznym
 • ZARZĄDZENIE NR 152/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2019 r.w sprawie zasad ustalania wysokości opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie
 • ZARZĄDZENIE NR 153/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie terminów wprowadzania do systemu USOS danych niezbędnych do rozliczenia obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich oraz generowania planów i sprawozdań
 • ZARZĄDZENIE NR 154/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn. „Przebudowa istniejącego laboratorium fizycznego na laboratorium bioekonomiczne BioinLab należące do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”
 • ZARZĄDZENIE NR 155/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie podróży służbowych pracowników na terenie kraju oraz zwrotu kosztów podróży osobom niebędących pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • Załącznik do ZR 155/2019 – Instrukcja w sprawie podróży służbowych pracowników na terenie kraju oraz zwrotu kosztów podróży osobom niebędących pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 156/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wydatkowania środków finansowych z subwencji oraz z funduszu badań naukowych i komercjalizacji ich wyników w dyscyplinach prowadzonych na Uczelni, przeznaczonych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego
  • Załącznik do ZR 156/2019 – Rodzaje wydatków finansowanych z subwencji oraz z funduszu badań naukowych i komercjalizacji ich wyników w dyscyplinach prowadzonych na Uczelni, przeznaczonych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego
 • ZARZĄDZENIE NR 157/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie organizacji i zasad działania Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 158/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zasad podziału pomiędzy wydziały środków finansowych pochodzących z subwencji przeznaczonych na prowadzenie działalności naukowej oraz zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej o wartości nieprzekraczającej 500 000 zł
 • ZARZĄDZENIE NR 159/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 160/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zasad organizacji, kosztorysowania i rozliczania szkoleń i kursów dokształcających organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 161/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR)
  • Załącznik do ZR 161/2019 – Wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR)

 • ZARZĄDZENIE NR 162/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie finansowania działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku Oddział we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 163/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie godzin otwarcia terenu i obiektów Uczelni
 • ZARZĄDZENIE NR 164/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany nr 3 do Regulaminu organizacyjnego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
  • Załącznik nr 1 do ZR 164/2019 – Załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego - Szczegółowy zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności osób pełniących funkcję Prorektorów

  • Załącznik nr 2 do ZR 164/2019 – Załącznik nr 2 do Regulaminu organizacyjnego - Szczegółowy zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności osób pełniących funkcję dziekanów

  • Załącznik nr 3 do ZR 164/2019 – Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacyjnego – Ogólny schemat organizacyjny Uczelni

  • Załącznik nr 4 do ZR 164/2019 – Załącznik nr 4a do Regulaminu organizacyjnego – Schemat organizacyjny Pionu Rektora

  • Załącznik nr 5 do ZR 164/2019 – Załącznik nr 4b do Regulaminu organizacyjnego – Schemat organizacyjny Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

  • Załącznik nr 6 do ZR 164/2019 – Załącznik nr 4c do Regulaminu organizacyjnego – Schemat organizacyjny Pionu Prorektora ds. spraw Studenckich i Kształcenia

  • Załącznik nr 7 do ZR 164/2019 – Załącznik nr 4d do Regulaminu organizacyjnego – Schemat organizacyjny Pionu Prorektora ds Finansów i Rozwoju

  • Załącznik nr 8 do ZR 164/2019 – Załącznik nr 4h do Regulaminu organizacyjnego – Schemat organizacyjny Biblioteki Głównej

  • Załącznik nr 9 do ZR 164/2019 – Załącznik nr 11 do Regulaminu organizacyjnego – Obowiązujące nazwy jednostek i komórek organizacyjnych Uczelni w języku angielskim

 • ZARZĄDZENIE NR 165/2019 w sprawie zatwierdzenia Prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2020 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 166/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie odwołania prof. dr hab. Bogusławy Drelich-Skulskiej z pełnienia funkcji Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą
 • ZARZĄDZENIE NR 167/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie powołania prof. dr hab. Bogusławy Drelich-Skulskiej do pełnienia funkcji Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
 • ZARZĄDZENIE NR 168/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 57/2019 z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie symboli komórek organizacyjnych i organów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 169/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Ogólnych zasad, trybu oraz kryteriów i punktacji okresowej oceny nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
  • Załącznik do ZR 169/2019 – Ogólne zasady, tryb oraz kryteria i punktacja okresowej oceny nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu