Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2013

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z 2013 roku:

 • ZARZĄDZENIE NR 1/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie utraty mocy Zarządzenia Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Nr 65/2006 z dnia 1 stycznia 2007 r. w sprawie przyznawania maksymalnych stawek wynagradzania na danym stanowisku w okresie dwóch ostatnich lat pracy pracownika przed nabyciem uprawnień emerytalnych.
 • ZARZĄDZENIE NR 2/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia   4 stycznia 2013 r. w sprawie przyjmowania na zajęcia studentów z programu Socrates-Erasmus.
 • ZARZĄDZENIE NR 3/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  9 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 55/2010 w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu pracy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • ZARZĄDZENIE NR 5/2013  Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie zasad organizacji, kosztorysowania i rozliczania szkoleń i kursów dokształcających organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 • ZARZĄDZENIE NR 6/2013  Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  18 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Jednolitym rzeczowym wykazie akt Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • ZARZĄDZENIE NR 7/2013  Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie  wprowadzenia zasad okresowej oceny bibliotekarzy dyplomowanych oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej i jej częstotliwości.
 • ZARZĄDZENIE NR 8/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  29 stycznia 2013 r. w sprawie postępowania z dokumentacją powstającą na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz napływającą.
 • ZARZĄDZENIE NR 9/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  11 lutego 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • ZARZĄDZENIE NR 11/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  12 lutego 2013 roku w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia.
 • ZARZĄDZENIE NR 12/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  31 stycznia 2013 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Rektora nr 7/2003.
 • ZARZĄDZENIE NR 13/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  12 lutego 2013 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 105/2012 w sprawie powołania Komisji ds. stypendiów doktoranckich.
 • ZARZĄDZENIE NR 14/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 06 marca 2013 r. w sprawie opłat wnoszonych przez cudzoziemców za studia doktoranckie oraz przygotowujących pracę doktorską poza studiami  doktoranckimi.
 • ZARZĄDZENIE NR 15/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 07 marca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.
 • ZARZĄDZENIE NR 16/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 07 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu niestacjonarnych studiów doktoranckich w języku angielskim oraz Umowy o warunkach wnoszenia opłat przez cudzoziemców za niestacjonarne studia doktoranckie w języku angielskim.
 • ZARZĄDZENIE NR 17/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  08 marca 2013 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 75/2012 w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej.
 • ZARZĄDZENIE NR 19/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  3 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
 • ZARZĄDZENIE NR 18/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  21 marca 2013 r. w sprawie  zakresu i warunków przenoszenia studentów ze studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne.
 • ZARZĄDZENIE NR 20/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  05 kwietnia 2013 r. w sprawie stawek obowiązujących w Wydawnictwie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • ZARZĄDZENIE NR 21/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  09 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości opłaty semestralnej za studia dla uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich.
 • ZARZĄDZENIE NR 22/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  10 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 98/2012 z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku  akademickim 2012/2013 na studiach niestacjonarnych objętych projektami: Kuźnia Kadr 3 Nr projektu:  POKL.04.01.01-00-229/09 oraz Kuźnia Kadr IV Nr projektu: POKL.04.01.01-00-311/10.
 • ZARZĄDZENIE NR 24/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  18 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mebli biurowych do Biura Współpracy Międzynarodowej UE.
 • ZARZĄDZENIE NR 25/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  18 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr  K/DZP/362-009/13 na dostawę sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • ZARZĄDZENIE NR 26/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  18 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr  K/DZP/362-023/13 na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • ZARZĄDZENIE NR 27/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  19 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w planach ewakuacji jednostek organizacyjnych.
 • ZARZĄDZENIE NR 28/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  22 kwietnia 2013 r. w sprawie stosowania elektronicznej metody kalkulacji kosztów kształcenia.
 • ZARZĄDZENIE NR 29/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  14 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • ZARZĄDZENIE NR 30/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  15 maja 2013 r. w sprawie wysokości opłat za udział w zajęciach na Uniwersytecie Trzeciego Wieku Oddział we Wrocławiu w roku akademickim 2013/2014.
 • ZARZĄDZENIE NR 32/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  30 kwietnia 2013 r. w sprawie przyznawania zwiększonego wynagrodzenia pracownikom Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zatrudnionym przy realizacji projektów finansowanych z innych źródeł niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
 • ZARZĄDZENIE NR 33/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  04 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w roku akademickim 2013/2014.
 • ZARZĄDZENIE NR 34/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  04 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2013/2014.
 • ZARZĄDZENIE NR 35/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  10 czerwca 2013 r. sprawie opłaty za kształcenie studentów na drugim lub kolejnym kierunku studiów w formie stacjonarnej.
 • ZARZĄDZENIE NR 36/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  10 czerwca 2013 r. sprawie powołania Centrum Badawczo – Rozwojowego Samorządu Terytorialnego
 • ZARZĄDZENIE NR 38/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  17 czerwca 2013 r.  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach zintegrowanych programów zarządzania SAP dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • ZARZĄDZENIE NR 40/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  19 czerwca 2013 r.  w sprawie nowej struktury organizacyjnej dziekanatów.
 • ZARZĄDZENIE NR 41/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  20 czerwca 2013 r.
  w sprawie wysokości opłat za udział w zajęciach na Uniwersytecie Trzeciego Wieku Oddział we Wrocławiu w roku akademickim 2013/2014.
 • ZARZĄDZENIE NR 42/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  28 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na usługę  kompleksowego sprzątania budynku CKU, E i H Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • ZARZĄDZENIE NR 43/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  28 czerwca 2013 r. w sprawie  wprowadzenia w życie Regulaminu płatnych staży realizowanych w ramach projektu Kuźnia Kadr IV.
 • ZARZĄDZENIE NR 44/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  27 czerwca 2013 r. w sprawie  wprowadzenia Statutu Centrum Badawczo-Rozwojowego Samorządu Terytorialnego.
 • ZARZĄDZENIE NR 45/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  15 lipca 2013 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2013/2014.
 • ZARZĄDZENIE NR 46/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  18 lipca 2013 r. w sprawie  powołania Rady Naukowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku Oddział we Wrocławiu.
 • ZARZĄDZENIE NR 47/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  19 lipca 2013 r.  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dzieła w postaci dostawy licencji, zaprojektowania konfiguracji, wykonania, uruchomienia i wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • ZARZĄDZENIE NR 48/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia   19 lipca 2013 r.  w sprawie opracowywania statutów centrów naukowych.
 • ZARZĄDZENIE NR 49/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  22 lipca 2013 r. w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Władz Akademickich.
 • ZARZĄDZENIE NR 50/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  23 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w celu udzielenia zamówienia publicznego.
 • ZARZĄDZENIE NR 51/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia   25 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do zbadania i oceny ofert na dostawę i montaż mebli do Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • ZARZĄDZENIE NR 52/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  26 lipca 2013 r.  w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 • ZARZĄDZENIE NR 53/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  31 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 • ZARZĄDZENIE NR 54/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia   2 sierpnia 2013 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015 na studiach niestacjonarnych objętych projektem Kuźnia Kadr IV, nr projektu: POKL.04.01.01-00-311/10.
 • ZARZĄDZENIE NR 55/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia   12 sierpnia 2013 r. w sprawie  powołania Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • ZARZĄDZENIE NR 56/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia   12 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Statutu Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • ZARZĄDZENIE NR 57/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia   14 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 • ZARZĄDZENIE NR 58/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia   19 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 • ZARZĄDZENIE NR 59/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia   19 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 • ZARZĄDZENIE NR 60/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  2 września 2013 r. w sprawie likwidacji Sekcji Usług Kserograficznych.
 • ZARZĄDZENIE NR 64/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  10 września 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 • ZARZĄDZENIE NR 66/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  20 września 2013 r. w sprawie stawek wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych oraz stawek wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dydaktycznych przez osoby niezatrudnione w Uczelni na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz na studiach stacjonarnych trzeciego stopnia.
 • ZARZĄDZENIE NR 67/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  20 września 2013 r. w sprawie wysokości stawek za zajęcia prowadzone na niestacjonarnych studiach doktoranckich.
 • ZARZĄDZENIE NR 69/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  26 września 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 • ZARZĄDZENIE NR 70/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  23 października 2013 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu w podróży służbowej dla pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • ZARZĄDZENIE NR 71/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  27 września 2013 r. w sprawie stawek wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych, stawek wynagrodzenia za prowadzenie zajęć  dydaktycznych na studiach stacjonarnych trzeciego stopnia przez osoby zatrudnione w Uczelni oraz stawek wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dydaktycznych przez osoby niezatrudnione w Uczelni na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
  pierwszego i drugiego stopnia oraz na studiach stacjonarnych trzeciego stopnia.
 • ZARZĄDZENIE NR 72/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia   01 października 2013 r.  w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej.
 • ZARZĄDZENIE NR 73/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  7 października 2013 r.  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na usługę  zaprojektowania i wdrożenia platformy edukacyjno – społecznościowej pn. „Mobilne Obserwatorium Ekonomiczne”.
 • ZARZĄDZENIE NR 74/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  09 października 2013 r. w sprawie zasad organizacji, kosztorysowania i rozliczania szkoleń i kursów dokształcających organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 • ZARZĄDZENIE NR 75/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia   11 października 2013 r. w sprawie  powołania Odwoławczej Komisji ds. Pomocy Materialnej dla Doktorantów.
 • ZARZĄDZENIE NR 76/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  11 października 2013 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. opracowania strategii rozwoju i funkcjonowania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu do roku 2020.
 • ZARZĄDZENIE NR 77/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia   11 października 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 57/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 78/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia   14 października 2013 r.  w sprawie powołania Komisji Przetargowej na druk i dostawę książek oraz materiałów reklamowych dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • ZARZĄDZENIE NR 79/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 października 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 • ZARZĄDZENIE NR 81/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  22 października 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 • ZARZĄDZENIE NR 82/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  30 października 2013 r. w sprawie odwołania Zarządzenia Rektora nr 9/95 oraz pisma z dnia 21 stycznia 2002 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 83/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia   29 października 2013 r. w sprawie godzin otwarcia terenu i obiektów Uczelni.
 • ZARZĄDZENIE NR 84/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  30 października 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 • ZARZĄDZENIE NR 85/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  30  października 2013 r.  w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 • ZARZĄDZENIE NR 86/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  06 listopada 2013 r. w sprawie  opracowywania kosztorysów studiów podyplomowych i zasad ich rozliczania.
 • ZARZĄDZENIE NR 87/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia   07 listopada 2013 r. w sprawie zasad sporządzania i wydawania dyplomów doktora i doktora habilitowanego.
 • ZARZĄDZENIE NR 88/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  13 listopada 2013 r. w sprawie  tworzenia planów umów zlecenia i umów o dzieło oraz sporządzania umów.
 • ZARZĄDZENIE NR 89/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  18 listopada 2013 r.  w sprawie określenia wzoru druku Zaświadczenie o przebiegu studiów doktoranckich.
 • ZARZĄDZENIE NR 90/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia   01 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia Zakładu Mikrobiologii i Biosyntezy na Wydziale Inżynieryjno – Ekonomicznym.
 • ZARZĄDZENIE NR 91/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  27 listopada 2013 r. sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej na dzień 31 grudnia 2013r.
 • ZARZĄDZENIE NR 92/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  3 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 55/2010 w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu pracy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • ZARZĄDZENIE NR 94/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  4 grudnia 2013 r.  w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 55/2007.
 • ZARZĄDZENIE NR 96/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  11 grudnia 2013 r.  zmieniające Zarządzenie Rektora nr 37/2007 w sprawie warunków kierowania pracowników  na wyjazdy zagraniczne.
 • ZARZĄDZENIE NR 97/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  12 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany nazwy Działu Planowania i Kontroli Budżetowej.
 • ZARZĄDZENIE NR 98/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  12 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany nazwy Samodzielnej Sekcji BHP i P. POŻ.
 • ZARZĄDZENIE NR 99/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  13 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 • ZARZĄDZENIE NR 100/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  16 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania monografii przedstawianych w postępowaniu habilitacyjnym, książek profesorskich oraz monografii  okolicznościowych i jubileuszowych pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • ZARZĄDZENIE NR 101/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  18 grudnia 2013 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 84/2012 w sprawie powołania Rady Koordynacyjnej ds. Lifelong learning Programme Erasmus.
 • ZARZĄDZENIE NR 102/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  20 grudnia 2013 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 roku.
 • ZARZĄDZENIE NR 103/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  20 grudnia 2013 r. w sprawie utraty mocy Pisma Okólnego Rektora nr 1/2006.
 • ZARZĄDZENIE NR 104/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  30 grudnia 2013 r. wprowadzające wzór umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich do dzieł niebędących utworami dydaktycznymi oraz o zmianie zarządzenia w sprawie wprowadzania instrukcji obiegu umów, nowego wzoru umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz umowy o przeniesienie praw autorskich do utworu dydaktycznego oraz obiegu powyższych dokumentów.
 • ZARZĄDZENIE NR 105/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  30 grudnia 2013 r.  w sprawie wysokości narzutów kosztów pośrednich dla działalności badawczej oraz projektów i zmiany Zasad (Polityki) Rachunkowości.
 • ZARZĄDZENIE NR 106/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  30 grudnia 2013 r. w sprawie likwidacji Sekcji Obsługi Projektu 1.
 • ZARZĄDZENIE NR 107/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  31 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Załącznika nr 7 do Zasad (Polityki) Rachunkowości.